Без омраза / No Hate/ NOH8

От 05 до 13 юни 2023 година ученици от СУ „Пейо Яворов“ взеха участие в последната мобилност по международен проект „Истинският Мао“ – ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ИЗБЯГВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МЕДИЙНА МАНИПУЛАЦИЯ (The Real Mao – Social Skills Development on Identifying, Avoidig and Reacting on Media Manipulation“; Ref. no. 2020-1-HU01-KA229-078726_2) по Програма Еразъм+ в Унгария.

Учениците Златина Димитрова, Яница Мирчева, Илия Керечиев, Теодора Гиргинова и Ангел Стефанов от 9а клас; Дара Пешева, Владимир Димов, Емилия Есева и Анелия Кирова от 10а клас и Стилиан Илиев от 11б клас бяха подготвили свои постери и плакати под мотото „Без омраза“ и ги представиха пред свои връстници от Унгария и Румъния. Ръководители по мобилността бяха преподавателите Петя Драгоева и д-р Танчо Агушев, а огромно съдействие при подготовката и логистиката за това пътуване, както и за целия проект, получихме от г-жа Красимира Нанева.

Въпреки дългото пътуване и дъждовното време младежкият ентусиазъм и приятелствата, създадени от предходните срещи, не допуснаха умората и негативното настроение да надделеят.

Още първата вечер в Суботица, Сърбия, младите Яворовци като екип направиха подготовка за своето представяне в Унгария.

След топлото и сърдечно посрещане, богата музикална програма и приветствие на Директора на училището г-н  Banka Istán и координатора на проекта г-жа Szántó Ágnes започна и работата по групи.

Учениците от България, Румъния и Унгария изработиха проект под наслов „Без омраза“, като всеки индивидуално представи своето виждане по темата чрез езика на изкуството. Всеки от младежите изработи по три пера, които се превърнаха в прекрасни крила на птица – символ на свободата, мечтите и устрема.

В сборни групи участниците в проекта създадоха свой уникален поздрав помежду си, отхвърляйки езика на омразата и нетолерантността към другите. 

Участниците в мобилността посетиха и студията в местното радио, където се запознаха с технологията и програмната схема на работа и дискутираха с журналисти и директора на медията темата, свързана с фалшивите новини и тяхното влияние в обществото и в частност върху младите хора.

След представяне на своите проекти по темата младите хора заедно изрисуваха оградата на училището, превръщайки я в арт инсталация, носеща посланията им по тази толкова значима и актуална тема.

Младежите изработиха свои постери, носещи посланието „ Не на омразата“, които презентираха на популярни туристически места в Будапеща.

Последният студентски обмен като творческо финализиране на цялата тема на проекта не само затваря и обобщава тригодишната работа и резултатите от нея, но и предоставя една от най-важните платформи за разпространение на проекта.

По време на тази мобилност се проведоха и допълнителни сесии:

1.) Създаде се международен контекст на семинар с участието на ученици и учители,TIE елементи и интерактивни арт методи за формиране на кооперативна група, способна за обща работа;

2.) Тематични семинари: Представиха се резултатите от проекта и по-нататъшните стъпки за устойчивост. Обсъди се мрежова стратегия и допълнителни възможности за сътрудничество и устойчивост въз основа на идеите на учениците.

3.) Формираха се познания за Програма Еразъм+ и европейски фондове. Участниците научиха за програмата ЕРАЗЪМ+ и как тя отваря врати и предоставя възможности на младите хора в Европа.

4.) Създадоха се eTwinning семинари за актуализиране на използваните функции и съдържание на сайта, както и за разширяване на съществуващата информация за дейностите по проекта;

5 ) Представи се международна изложба на плакати NO HATE;

Шестдневната мобилност приключи с много емоции, нови приятелства и сертификат за всеки един от  участниците в работната среща.