ИСТИНСКИЯТ МАО

ИСТИНСКИЯТ МАО – ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ИЗБЯГВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МЕДИЙНА МАНИПУЛАЦИЯ; Project № 2020-1-HU01-KA229-078726

Проект Еразъм+

Проектът е насочен към подобряване на тези социално-емоционални компетенции, които бяха включени за първи път в тестовите оценки на PISA през 2018 г. чрез онези най-поразителни явления, които ни смущават всеки ден, докато се разхождаме по улицата, отваряме вестник, превключваме телевизора или намираме  в интернет. Според контекста, обосновката и свързаните с това нужди, споменати по-горе, проектът ще преследва основно три от следните общи цели:

1.) Изграждане на умения за идентифициране на манипулация на медиите. Предотвратяване на насилствената радикализация и насърчаване на демократичните ценности, междукултурното разбирателство и активно гражданство.

2.) Насърчаване на включването на обучаеми в неравностойно положение, включително лица с етнически или мигрантски произход, като същевременно предотвратява и се бори с дискриминационните 9 практики.

3.) Предизвикателство и съживяване на нови компетенции на участниците: способност за изследване на местни, глобални и междукултурни проблеми; да може да възприема и приема гледни точки на другите; и компетенции за поддържане на отворена, адекватна и ефективна комуникация с хора от други култури. (PISA глобални компетентности 2018.)

ВЪЗДЕЙСТВИЯ върху ученици, участващи в проекта:

-Да придобият умения и компетенции при идентифициране, избягване и реагиране на манипулация на медиите;

-Да овладеят уменията си за грамотност при приемане на новини.

-Укрепване на личните умения като саморефлексия, самосъзнание и увереност в себеизразяването.

-Подобряване на основните компетенции като социално-емоционални компетентности, чужди езици и цифрови компетенции.

-Разработване на трансверсални компетенции като социални и граждански компетентности, чувство за инициатива и предприемачество, учене за учене и култура.

Проектът се основава на междукултурен диалог между участници от 4 държави (Унгария, България, Италия и Румъния).

Еразъм+