Фалшиви новини

УЧИТЕЛИ ПРЕДСТАВИХА СЕБЕ СИ ЧРЕЗ ФАЛШИВИ НОВИНИ ПРЕД РУМЪНСКА МЕДИЯ

Д-р Танчо Агушев, Красимира Нанева и Нина Пенкова, преподаватели  от СУ „П. Яворов“ – Пловдив взеха  участие в третата работна среща по Програма Еразъм+  в град Брашов, Румъния, от 23 до 29 ноември 2022 г. 

Мобилността е по европейски проект ИСТИНСКИЯТ МАО – ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ИЗБЯГВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МЕДИЙНА МАНИПУЛАЦИЯ.

Проектът е насочен към подобряване на тези социално-емоционални компетенции, които бяха включени за първи път в тестовите оценки на PISA през 2018 г. чрез онези най-поразителни явления, които ни смущават всеки ден, докато се разхождаме по улицата, отваряме вестник, превключваме телевизора или намираме  в интернет.

Домакини на срещата бяха  партньорите от Colegiul National Aprily Lajos – Брашов, Румъния.

В работната среща взеха участие учители от Румъния, България и Унгария. Петдневната работна програма беше наситена и много емоционална. След топлото и сърдечно посрещане от румънските колеги и официалната част, участниците се запознаха с 187-годишната история на училището, представена иновативно от ученици, които бяха посетили Пловдив по проекта през май 2022 г. Историческата обиколка в стария град на Брашов отново беше осъществена от младежите, участващи в проекта. С ентусиазъм и нескрита емоционалност те представиха историята на забележителни места в стария Брашов – Кулите, Черната църква, крепостната стена и портите на града. Огромно впечатление ни направи най-красивата църква в Брашов  “Св.Николай” в българския квартал. В нейния двор отваря врати и първото светско румънско училище, създадено от Антон Пан, роден в Сливен през 1776 г.,  с българско име Антон Иванов. Той е и автор на музиката на румънския химн.

През следващите работни дни се проведе онлайн среща  с бивш ученик на гимназията, експерт по медийна комуникация и мениджмънт, който представи пред партньорите какво представлява медийната манипулация  и какви са методите за нейното разпознаване, както и техники за извличане на обективна и независима информация.

В цяла работна сесия преподавателите изработиха индивидуален постер, чрез който да представят себе си, като в характеристиките трябваше да включат три фалшиви новини за собствената си личност. При презентирането на всеки  останалите участници трябваше да ги открият. Всичко това се случи пред камерата на местна медия, за която участниците от трите държави дадоха интервю.

По време на работната среща се представиха резултатите по проекта досега и бяха планирани следващите дейности до края на проекта. Последната мобилност ще се проведе през юни 2023 г.  в Унгария. В нея ще участват както учители, така и ученици от трите държави.