КАМПАНИИТЕ

КАМПАНИИТЕ, СВЪРЗВАЩИ МИНАЛОТО С БЪДЕЩЕТО

Project № 2020-1-IT02-KA229-079518_4

Целите на проекта са определени в съответствие с целите на SMART и са тясно свързани с целите на Еразъм +. Най-подходящите тактически цели, заложени в образователния процес:

– Да се научим да оценяваме, че това, което е само едно щракване за нас, е станало възможно чрез вековни  и хилядолетни  борби, изследвания, войни, открития; ние сме израснали и формирани от резултатите от миналото.

– Разбирането, че учебната програма не е мъртъв набор от информация, тя крие ценни съкровища. Правене на напредъка в обучението по-привлекателен чрез комбиниране на учебни програми с методи, свързани с практическа реалност. Да усетим  тръпката от проучването и откритието.

– Разбиране, че между миналото и настоящето има здрава връзка, нашето ежедневие е свързано с тях, а общите човешки проблеми и ценности са едни и същи по всяко време.

– Сравняване на възможностите за решаване на проблеми от миналото с настоящето и осъзнаване колко щастливи сме както с нашата социална система, така и с нашите средства.

Осъзнавайки, че мирът, демокрацията, глобализираният свят и свободният поток на информация не са даденост, за тях  трябва да се борим, да се възпитават и ценят, и ние носим отговорността да ги поддържаме.

– Представяне, обяснение и анализ на най-широкия арсенал от възможни методи, тактики и стратегии на кампанията, както на теоретични, така и на практически нива.

Проектът се осъществява в партньорство между Унгария, Румъния и България.

Страница на проекта