2023/2024

Нов проект по програма Erasmus +

СУ “Пейо Яворов” стартира новата учебна година с участие по нов европейски проект “Green Chain” по Програма Еразъм+.От 20.09 до 23.09. 2023 г. в град Паневежис, Литва, се проведе международна среща по проекта. На нея взеха участие г-жа Петя Драгоева и д-р Танчо Агушев. 

Двата работни дни на срещата по проекта бяха с различна тематика, организирани теоретични и практически обучения по темите екология и устойчивост, както и практически обучения.

Темите от първия ден включваха:  

– Задълбочаване на знанията за екология и политика за устойчивост в Европа

 – Приобщаващи и иновативни методи за пестене на материали и ресурси в организациите и тяхното приложение в работата с младежи с увреждания
Темите от втория ден включваха: 

– Приобщаване на млади хора с интелектуални затруднения да станат лидери в екологичните дейности и устойчивостта в техните организации

–   Споделяне на иновативни и приобщаващи методи, техники и инструменти за работа с хора с увреждания и надграждане върху опита и знанията на партньорите, за да се разработи план за въздействащи инициативи, които да бъдат приложени в партньорските организации

Целта на проекта е да мотивира и ангажира хора, работещи с младежи с интелектуални затруднения и специални образователни потребности,  да се фокусира върху по- устойчив и екологичен начин на живот. Днес екологията и устойчивостта са най-важните теми, но има голяма липса на материали, инструменти или методологии за запознаване на хората с интелектуални затруднения с тази тема. „Green Chain” е стимул да направим първата крачка и да инициира промени в общността на младите хора със СОП. 

Участници от 9 различни държави (Литва, България, Турция, Гърция, Германия, Полша, Испания, Италия, Нидерландия) проведоха интензивно и целенасочено обучение заедно, в Литва. Споделиха най-добрите практики, идеи за сътрудничество и планиране на бъдещи инициативи.

Вярваме, че след приключването на този проект и оценката на успеха и въздействието му, ще насърчим участниците  да продължат сътрудничеството. Имаме надежда за проекта за стратегическо партньорство (KA2), по време на който може да се разработи интелектуален продукт по темата за устойчивостта и младежите със СОП.

Всички инициативи ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта, като по този начин ще се сплоти и мотивира общността на мрежата “Зелена верига” и ще се привлекат нови членове. Уебсайтът на проекта ще се поддържа и информацията ще се актуализира дори след края на проекта, като по този начин се гарантира приемственост и трайна устойчивост на начинанието.