Членове

Председател:

Екатерина Чернева

Членове:

Недялко Чиликов
Николай Чалъков
Катерина Чолакова
Илия Пашков
Йорданка Бимбалова
Лалка Генчева