Контакти

Адрес

Пловдив, бул. “България” №136

Технически секретар

+359 32 331 970
+359 884 399 180

Директор

Пламен Стоилов

+359 886 500 335

Приемно време

Понеделник и четвъртък

10:00 – 12:00

14:00 – 16:00

Заместник-директори

+359 887 068 404

e-mail

school@suyavorov.com