Осми клас 2021/2022

за учебната 2021/2022 година

ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

/с интензивно изучаване на английски език/

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Математика, Български език и литература.

Балообразуващи предмети: Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ, удвоеният резултат от НВО по математика, оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование и оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование.

Допълнителна информация

ПРОФИЛ: ПРИРОДНИ НАУКИ

/с разширено изучаване на английски език/

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Български език и литература, География и икономика.

Балообразуващи предмети: Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ, удвоеният резултат от НВО по математика, оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование и оценката по БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

Ред и условията за отпускане на еднократна помощ за първокласник, по реда на чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) и еднократна помощ за осмокласник, по реда на чл. 10б от ЗСПД през учебната 2021/2022 г.