Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

  • Ако искате детето Ви да се обучава при утвърдени, квалифицирани педагози;
  • Ако искате да открие света на компютрите и чуждите езици;
  • Ако искате да се учи в обновена материална база;
  • Ако искате да има следобедни занимания и да посещава игротека;
  • Ако искате да участва в различни спортни, театрални и музикални клубове, и да развие своите заложби;
  • Ако искате да танцува, пее и рисува;
  • Ако искате да общува с връстниците си на екскурзия, лагер и зелено училище.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Духовният облик на училището се определя от съхранените академични традиции и съвременните алтернативни методи на обучение, изразяващи се в учебни стратегии, чрез които учениците като че ли сами достигат до желаните резултати и осмислят начина на постигане на тези знания.