Пети клас 2023/2024

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

за учебната 2023/2024 година

  1. V клас – 5 паралелки по 26 ученици
  2. Целодневна организация на учебния ден

Предлагаме ви

–         Безплатни следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифицирани преподаватели;

–         Богато разнообразие от извънкласни форми.