Първи клас 2024/2025

           

Графикът на дейностите за прием в I клас за учебната 2024-2025 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КР. ЯВОРОВ”  –  ГРАД ПЛОВДИВ 

обявява прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година в три паралелки.

Предлага:

–         Висококвалифицирани педагози, специалисти в различни области, работещи съвместно с преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски” при подготовката на студенти от Педагогическия факултет;

–         Целодневно обучение на учениците през четирите години на обучение /от 8 до 18 часа/ по паралелки, без сборни групи;

–         Столово хранене с обедно меню по избор и топла храна;

–         Светли и уютни класни стаи, оборудвани с мултимедия;

–         Целодневно медицинско наблюдение;

–         Консултации с педагогически съветник и училищен психолог;

–         Консултации с ресурсен учител и логопед;

–         Безплатно ползване на училищната библиотека;

–         Ресурсен кабинет;

–         Професионална охрана;

–         Модерен физкултурен салон;

–         Работа по проекти;

–         Работа със софтуерната система „Енвижън”;

–         Групи по интереси, свързани с предпочитанията на децата;

–         Участие в спортни и танцови клубове;

–         Ежемесечно посещение на театър. Провеждане на екскурзии, спортни празници, уроци извън класните стаи;

–         Плавен преход на учениците от четвърти в пети клас с вече познати съученици, учители и условия;

–         Близост до спирки, подлези.