Математика за отличен – ранна подготовка за НВО

 Ученици от 6. а клас се включиха в клуб “Математика за отличен – ранна подготовка за НВО, като част от проект за създаване на групи по интереси. По време на часовете, учениците решаваха тестове по форма̀та на НВО с подбрани задачи от ниво 5 и 6 клас. Добиха представа за особеностите по провеждане на самия изпит. Развиваха своето аналитично и логическо мислене, прилагайки различни подходи за решаване на задачите. Децата изучаваха приложението на математически задачи в някои житейски ситуации.
Проектът завърши с разиграване на математически игри, в които участниците бяха разделени на два отбора. Учениците намираха координати на точки, редиха домино чрез прилагане свойствата на степените, както и пъзели, с елементи съотвестващи на решенията на числови изрази с рационални числа. Чрез съвместна работа върху задачите, учениците предлагаха разнообразни решения, споделяха идеи и така развиваха увереност в собствените знания и умения, с което бяха изпълнени целите на проекта.