Пловдив – вчера, днес и утре

Участието на втори “б” клас по проект за създаване на групи по интереси за 2020/2021 година се изрази в създаването на клуб “Пловдив – вчера, днес и утре“. Участваха 13 ученици, които се запознаха с исторически, археологически находки, посетиха музеи, исторически и археологически места, свързани с историята на града. Бяха проведени изложби, представяне на проекти, свързани с посетеното по време на проекта.

Посещението на различните места беше по различни пешеходни маршрути, което от здравословна гледна точка бе важно.

Децата научиха много интересни факти, осъществиха извънучилищни контакти и укрепиха обичта си към родното място.

Представителната изява се проведе на 25.06.2021 година в училището под формата на представяне на проекти, свързани с посетените обекти.