Роден край

Участието на децата от 3.а клас по проект за създаване на групи по интереси за 2021 – 2021 учебна година се изрази в създаването на клуб “Роден край“.

Цялостната работа на групата бе създадена с цел третокласниците да се включат в творческо-интелектуални дейности, да изградят умения за работа в екип, да повишат самооценката си и да формират публично поведение.

По време на проекта децата посетиха емблематични места в град Пловдив, изработиха картини, като използваха природни материали, работиха по групи за създаването на постери за застрашените видове растения и животни в България.

Участието на учениците в клуб “Роден край“ им помогна да развият творческата си амбиция, да опознаят природните дадености, историческото минало и фолклорните традиции в своя роден край.

Представителната изява се състоя на 25.06.2021 г., на която третокласниците от клуба представиха пред учители и ученици всички свои изработени изделия и разказаха за местата, които са посетили.

Чрез проекта успяхме да постигнем всички цели и задачи, които си бяхме поставили в началото.