Иновации в действие

НП “Иновации в действие
Модул 1 и 2.

“Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации” Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. Основна цел на програмата е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Партниращи училища
Средно училище “Пейо Яворов”, гр. Пловдив, ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕСредно училище “Св. св. Кирил и Методий”,
обл. Разград, с. Самуил, НЕИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”,
гр. Силистра, ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

За втора поредна година СУ “Пейо Яворов” участва в НП “Иновация в действие”. През месец май 2021 предстои мобилност в рамките на програмата, на ученици и учители в Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра за обмяна на иновативни идеи и практики.

В края на месец май 2021, СУ “Пейо Яворов” ще бъде домакин на среща между три училища – Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, обл. Разград,  с. Самуил и Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра.