ИНОВАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ ПО НП „ИНОВАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ“

За трета година преподаватели и  ученици от СУ „Пейо Яворов“ участват в НП „Иновация в действие“. В началото на месец декември 2021 г.  се осъществи първата мобилност в рамките на програмата, на ученици и учители в 19-то  СУ  “Елин Пелин”,  гр. София, съвместно със “Свети Свети Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, за обмяна на иновативни идеи и практики. В мобилността участваха г-жа Мирена Попова – зам.- директор, г-жа Светлана Гавазова и г-жа Красимира Нанева – преподаватели по английски език, д-р Танчо Агушев – преподавател по биология и здравно образование и учениците – Яница Мирчева и Теодора Гиргинова от 9а клас, Белослава Ангелова – 11а клас и Йордан Кавръков – 11б клас.

Домакините от 19-то училище ни посрешнаха топло и сърдечно и още в самото начало изградиха основите на едно ново и ползотворно партньорство.

От 07 до 08 декември 2022  пред учениците и колегите бяха представени иновациите,  по които работят в 19-то  СУ  “Елин Пелин”, град София.

През първия работен ден домакините показаха мултидисциплинарен урок по география, английски език, информационни технологии на тема: „Непозната ли е за нас Северна Америка?“ и представяне на мултидисциплинарен урок по история, английски език, български език и предприемачество на тема: „ Голямата депресия“.

С обмяна на добри практики и споделяне на иновативни идеи с партньорските организации започна срещата през втория ден. Преподаватели и ученици от 19-то  СУ “Елин Пелин”, град София,  представиха два учебни иновативни блока. Наблюдавахме мултидисциплинарен урок по немски език, предприемачество и счетоводство на тема: „ Коледни базари“ – X „В“ клас и мултидисциплинарен урок по английски език, философия, физическо възпитание и спорт на тема: „ Здрав дух в здраво тяло“ – IX „В“ клас. 

Работната среща приключи с конфериране на представените иновации с учители и ученици, нови приятелства и ползотворни партньорства.

През месец март СУ „Пейо Яворов“ ще бъде домакин на среща по НП „Иновации в действие“ 2022/23.

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ е политиката на Министерството на образованието и науката и е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. Основна цел на програмата е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.