История

История СУ "П. Яворов"

Когато в далечната 1910 година в работническия квартал “Каршияка” се открива третата поред пловдивска прогимназия, надали някой си е представял, че след почти век сегашното училище СУ “П. Кр. Яворов” ще има толкова ярко присъствие в културния, интелектуалния, спортния и духовния живот на Пловдив и България. От основаването си до ден днешен училище “Яворов” неотменно се утвърждава като просветна институция, подготвяща и възпитаваща личности, които вписват своя професионален, личностен и творчески принос в гражданския, обществено-политическия и културен облик на града и страната ни.

Както и останалите училища в следосвобожденски Пловдив, училището е открито по инициатива на градската община. Първоначално известно като “смесена прогимназия”, по-късно започва да се нарича Пета” прогимназия “Екзарх Йосиф I” . За учебна сграда са приспособени помещения на улица “Оборище”.– собственост на богатите земевладелци братя Тошкови.

Условията за работа са лоши. Броят на учениците е 240, на учителите – 8. Първи директор на училището е Йеремия Начев, който го ръководи в периода 1910-1924 година. С помощта на кварталната общественост условията непрекъснато се подобряват.

От 1924 година директор на училището е Стоян Кънчев. През 1929 година с тайно гласуване за директор е избран Ангел Игнатов, който след това е преизбиран още три пъти и ръководи училището до 1949 година.

По инициатива на директора Ангел Игнатов и учитело-родителския комитет започва събиране на дарителски вноски за строеж на нова училищна сграда.

Строежът започва на 30 септември 1934 година. Новото училище отваря врати на 20 април 1936 година. Паралелките са 18, а учителите – 20. Сред тях са Златю Бояджиев и Владимир Рилски, които превръщат първия етаж в картинна галерия. Тогава отново започва създаването на историческа и етнографска сбирка, а също така и училищна библиотека.

От 1936 година до днес масивната сграда на училището е обществен ориентир за хората от квартала и града.

През 1950 година училището се обособява като Трето единно средно училище. Директор от 1950 година до 1958 година е Вельо Велев. По негово време училището е национален първенец в прегледа на учебната дейност.

В периода 1958-1963 година училището се ръководи от М. Кацарова.

На 18 март 1960 година училището приема името на големия българин, гениалният поет Пейо Крачолов Яворов.

От 1960 година до днес всички поколения, минали през училището, носят в себе си частица от Яворовската душевност и неспокойствие – ярка индивидуалност, силно социално присъствие, родолюбие.

Всички имат в душата си по едно Яворовско: Аз не живея, аз горя !

Особена гордост за училището представлява фактът, че патронът му – П. Кр. Яворов е обявен за автор номер 1 на двадесети век според допитване до 200 известни български литератори.

През учебната 1975-1976 година ЕСПУ “Яворов” е удостоено с орденКирил и Методий” – трета степен, а през учебната 1985-1986 година получава “Кирил и Методий” – първа степен!

През този период се изгражда нов физкултурен салон, съоръжен с модерни спортни уреди и пособия. Разкриват се също така специализирани паралелки по история и български език и литература, вещо ръководени от Владимир Янев и Надежда Дългърска /Неделчева/.

През всичките тези години – от 1910 до 1989 – възпитаници и възпитатели, преминали през училище Яворов”, оставят следи на висока нравственост и духовност, жажда за знания и наука, за опознаване на света. Река Марица е текла и е отнасяла всичко незначително и нездраво, но не е отмила този дух на духовност, който и днес витае в училище.

През 30-те години в училище “Яворов” е създадена първата ученическа духова музика в града под ръководството на учителя Иван Цанков. Духовата музика под ръководството на Петко Ненков е национален първенец в периода от 1950 до 1970 година. Редица награди са извоювани от вокалните състави и хора на училището под ръководството на Матей Амбарев. Празник за всички присъстващи са били театралните постановки под ръководството и с участието на Любина Ташева, Мария Паспаланова, Ирина Ташева, както и оперетните спектакли с участието на симфоничния състав под ръководството на Галина Джеланова, където се изявяват Георги Гайтаников, Крум Благов, Колчев и др.

В литературния кръжок под ръководството на Владимир Янев правят своя поетичен дебют Мирела Иванова и Анита Тарасевич.

Горди сме, че в него са преподавали и творили Златьо Бояджиев, Владимир Рилски, Иван Цанков, Петко Ненков, Галина Джелатова, Матей Амбарев, Момчил Георгиев, Владимир Янев, Н. Неделчева, Р.Велковска, И. Ташева, М. Паспаланова, Ф. Николова, В. Белински, Е. Миховска и много други.

Неизброими са имената на влюбените в професията си преподаватели, поели и родителските грижи за своите възпитаници, превърнали се в част от живота на търсещите, заредени с енергия момичета и момчета. И така, напускайки Яворовото училище, всеки отнася със себе си от човеколюбието и всеотдайността на своите учители. Тази духовна връзка остава за цял живот.

Откроява се големият брой юристи – възпитаници на хуманитарните паралелки, лекари – на биологичните паралелки, учители, интелектуалци и бизнесмени. По традиция нашето училище е школа за изявени спортисти. През него са преминали Христо Стоичков, Динко Дерменджиев/Чико/, Костадин Видолов, Красимир Чомаков, Таня Хаджиева, Кирил Андонов, Георги Попов, Марчо Давчев, Цветан Кръстев, Запрянка Саева, Любка Костадинова, Таня Малинова, Елисавета Игнатова и други.

Днес училище СУ “П. Кр. Яворов” предлага модерна алтернатива за обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необходимост от чуждоезиково обучение и необходимостта от социална адаптация в структурите на гражданското общество.

Традиция е непрекъснатият стремеж у учителите към самоусъвършенстване и творческо развитие. Наши колеги участват перманентно в квалификационни курсове и семинари, организирани от МОН и ИО на МОН.

Творчески семинарии, дебати и научни конференции съдействат за успешно прилагане на съвременни образователни технологии в УВР от целия учителски екип.

СУ “П. Кр. Яворов” вдъхва респект и сигурност, като подготвя конкурентоспособни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно.

Кредото на днешното училище е:

“Обич, знание и мъдрост за нашите деца“.

Духовният облик на училището се определя от съхранените академични традиции и съвременните алтернативни методи на обучение, изразяващи се в учебни стратегии, чрез които учениците като че ли сами достигат до желаните резултати и осмислят начина на постигане на тези знания.

Партнирането между учители и ученици в цялостната дейност на общността СУ “П. Кр. Яворов”, както и вдъхновението на учителския колектив, са гаранция за постигане на творческа зрялост и мъдрост. Водещ импулс в хуманните взаимоотношения учител-ученик е човещината. Нашите възпитаници се научават да се борят, да вярват в себе си, да отстояват гражданската си позиция и преди всичко да бъдат ЧОВЕЦИ“!