Два нови европейски проекта

Въпреки пандемията и изолираността СУ “П. Кр. Яворов“ стартира  два  нови, двугодишни европейски проекти, по програма Еразъм+. Гимназията за пореден  път доказа, че е предпочитан партньор, работата на ученици  и учители получи много висока оценка при реализиране на предишния проект по тази програма с участието на Португалия, Унгария и България.

ИСТИНСКИЯТ МАО – ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ИЗБЯГВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МЕДИЙНА МАНИПУЛАЦИЯ
Проект Еразъм+

Проектът е насочен към подобряване на тези социално-емоционални компетенции, които бяха включени за първи път в тестовите оценки на PISA през 2018 г. чрез онези най-поразителни явления, които ни смущават всеки ден, докато се разхождаме по улицата, отваряме вестник, превключваме телевизора или намираме  в интернет. Според контекста, обосновката и свързаните с това нужди, споменати по-горе, проектът ще преследва основно три от следните общи цели:

1.) Изграждане на умения за идентифициране на манипулация на медиите. Предотвратяване на насилствената радикализация и насърчаване на демократичните ценности, междукултурното разбирателство и активно гражданство.

2.) Насърчаване на включването на обучаеми в неравностойно положение, включително лица с етнически или мигрантски произход, като същевременно предотвратява и се бори с дискриминационните 9 практики.

3.) Предизвикателство и съживяване на нови компетенции на участниците: способност за изследване на местни, глобални и междукултурни проблеми; да може да възприема и приема гледни точки на другите; и компетенции за поддържане на отворена, адекватна и ефективна комуникация с хора от други култури. (PISA глобални компетентности 2018.)

ВЪЗДЕЙСТВИЯ върху ученици, участващи в проекта:

-Да придобият умения и компетенции при идентифициране, избягване и реагиране на манипулация на медиите;

-Да овладеят уменията си за грамотност при приемане на новини.

-Укрепване на личните умения като саморефлексия, самосъзнание и увереност в себеизразяването.

-Подобряване на основните компетенции като социално-емоционални компетентности, чужди езици и цифрови компетенции.

-Разработване на трансверсални компетенции като социални и граждански компетентности, чувство за инициатива и предприемачество, учене за учене и култура.

Проектът се основава на междукултурен диалог между участници от 4 държави (Унгария, България, Италия и Румъния).

КАМПАНИИТЕ, СВЪРЗВАЩИ МИНАЛОТО С БЪДЕЩЕТО
Еразъм+

Целите на проекта са определени в съответствие с целите на SMART и са тясно свързани с целите на Еразъм +. Най-подходящите тактически цели, заложени в образователния процес:

– Да се научим да оценяваме, че това, което е само едно щракване за нас, е станало възможно чрез вековни  и хилядолетни  борби, изследвания, войни, открития; ние сме израснали и формирани от резултатите от миналото.

– Разбирането, че учебната програма не е мъртъв набор от информация, тя крие ценни съкровища. Правене на напредъка в обучението по-привлекателен чрез комбиниране на учебни програми с методи, свързани с практическа реалност. Да усетим  тръпката от проучването и откритието.

– Разбиране, че между миналото и настоящето има здрава връзка, нашето ежедневие е свързано с тях, а общите човешки проблеми и ценности са едни и същи по всяко време.

– Сравняване на възможностите за решаване на проблеми от миналото с настоящето и осъзнаване колко щастливи сме както с нашата социална система, така и с нашите средства.

Осъзнавайки, че мирът, демокрацията, глобализираният свят и свободният поток на информация не са даденост, за тях  трябва да се борим, да се възпитават и ценят, и ние носим отговорността да ги поддържаме.

– Представяне, обяснение и анализ на най-широкия арсенал от възможни методи, тактики и стратегии на кампанията, както на теоретични, така и на практически нива.

Проектът се осъществява в партньорство между Унгария, Румъния и България.