Иновации в действие

За втора поредна година СУ „Пейо Яворов“ участва в НП „Иновация в действие“. През месец май 2021 предстои мобилност в рамките на програмата, на ученици и учители в Природоматематическа гимназия “Св.Климент Охридски”,  гр. Силистра за обмяна на иновативни идеи и практики.

Партниращи училища
Средно училище “Пейо Яворов”, гр. Пловдив, ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕСредно училище “Св. св. Кирил и Методий”,
обл. Разград, с. Самуил, НЕИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”,
гр. Силистра, ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
Иновация Яворов

В края на месец май 2021, СУ „Пейо Яворов“ ще бъде домакин на среща между три училища – Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, обл. Разград,  с. Самуил и Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра.