Kалиграфски конкурс „Родна реч, омайна, сладка”

СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ – ПЛОВДИВ

отбеляза

ДЕНЯ НА РЪКОПИСА – 23 януари

с калиграфски конкурс „Родна реч, омайна, сладка”

Януари 2021 година

К Л А С И Р А Н Е:

1-4. кл.

II клас

I място – Дарина Неделева – 2. а кл.

II място – Константин Андреев – 2. а кл.; Илияна Василева –  2. в кл.

III място – Денислав Пирянков – 2. в кл.; Петър Петков – 2. б кл.

III клас

I място – Мария Христова – 3. б кл.

II място – Мария Щерева – 3. в кл.; Ая Спасова –  3. б кл.

III място – Хюдает Гърбова – 3. б кл.; Иван Пашков – 3. а кл.

IV клас

I място – Валентина Блажева – 4. г кл.

II място – Йоана Дудулаки – 4. а кл.; Жанет Петрова –  4. б кл.

III място – Дарина Стоянова – 4. в кл.; Нася Цокова – 4. б кл.

5-7. кл.

I място – Йоана Георгиева – 5. а клас

II място – Надежда Стивасарева – 5. б клас

III място – Мария Аврейска – 7. а клас

Поощрения: Мария Нечева – 7. в клас

Даная Иванова – 5. б клас

Мартин Илиев -5. д клас

Роси Сердарска – 6. а клас

Мартина Стоева – 6. г клас

Мирослав Гавазов – 7. д клас

8-12. кл.

I място – Мария Кордова – 12. а кл.

II място – Сияна Христова – 12. а кл.

III място – Бойко Димитров – 12. б кл.

Поощрение – Слави Минчев – 12. а кл.