На английски език за патронния празник!

Сред поредицата от инициативи, свързани с отбелязването на  патронния празник на СУ “П. Яворов”, се открояват и тези на учениците, превърнали доброто владеене на английски език в предизвикателство и страст.

Участниците във възрастова група V-VІІ клас се състезаваха в създаването на акростих, чиито начални букви повтарят прочутия Яворов стих “Две хубави очи” (“Two beautiful eyes”). Сред многото получени творби жури, съставено от преподавателите по английски език,  присъди следните награди:

Първо място: Мария Илиева – 5а клас, Мария Аврейска – 7а клас

Второ място: Виктория Танина – 5в клас, Мария Нечева – 7в клас

Трето място: Марина Танева – 5б клас, Мелиса Ахмедова – 7а клас

Учениците от паралелките с интензивно изучаване на английски език в гимназиален етап се обединиха в желанието си да преведат историята на училище “П. Яворов” и така да обогатят представянето ѝ  в училищния сайт. Трудно можем да изброим имената на отличилите се!

Благодарим на всички участници за положените усилия! Награждаването на победителите в отделните възрастови групи ще се осъществи според етапите на присъствено обучение в рамките на утвърдения от МОН ротационен принцип.