Старт към едно ново начало – книгите!

На 15 април 2021 година в двора на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ –  Пловдив, се реализира най-новата инициатива „Свободна библиотека“.

Двете  „четящи къщички“ – символ на знанието, споделянето и свободата са старт  на едно ново начало,  насочено към книгите, ценностите и духовната висота!

Насърчаването към четенето е трудна, но не и неизпълнима задача. Интересът към четенето е  насочено към събуждане на любопитството, на любознателността и на чувството!

Идеята на „Библиотеката“ е книгите в къщичките да се сменят непрекъснато като учениците и училищната общност да ги обменят помежду си, стимулирайки четенето сред младите.

Посланието на всяка къщичка е: „Прочети, върни или замени”. Книгите като активна част от ежедневието се превръщат  в неизменна ценност, свързана с насърчаване на „любопитковците“  да се потопят в магията на словото, в света на пътешествията и открият нови приятели!