Представяне на новите знаменни групи

На 14.05.2021 г. на тържественото  изпращане на зрелостниците от Випуск 2021 г. при СУ „Яворов“ ще се състои ритуалът, при който абитуриентите ще  предадат  училищното знаме на своите следовници – учениците от 11 клас.

 Представяме ви новата знаменна група  от Випуск 2022 г.

 Знаме на СУ „П. Яворов“:

Знаменосец: Георги Станчев – 11 А клас

Ученикът е с отлични учебни резултати. Социално активен и отговорен при изпълнение на поставени задачи. Задълбочен и трудолюбив в процеса на обучение. Оказва помощ на съучениците си в учебния процес и се проявява като добър медиатор. Изгражда позитивни връзки в междуличностните си взаимоотношения. Възприеман е като добър пример за подражание.

Асистентки:

Едуарда Арабаджийска – 11 А клас

Ученичката има отличен успех. По време на обучението си показва непрекъснато желание да поема нови предизвикателства и постоянно да развива нови умения. При необходимост винаги оказва помощ на учениците си. Притежава прекрасни комуникационни умения, които и помагат за изграждането на добри взаимоотношения с околните.

Марина Семерджиева – 11 А клас

Ученичката проявява активна гражданска позиция. Включва се в социални инициативи както в училище, така и извън него. Отзивчива и толерантна в междуличностните взаимоотношения. Добър медиатор в разрешаване на спорове.