Световен ден на телекомуникациите

Ученици от 11 клас при СУ “П. Кр. Яворов” изработиха постери по случай “17 май – Световен ден на телекомуникациите и информационното общество“.

17 май отбелязва годишнината от подписването на първата Международна телеграфна конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщенията. Целта на този ден е да допринесе за повишаването на възможностите, които предлагат Интернет и други информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на обществата и техните икономики, както и да се намерят начини за преодоляване на цифровото разделение.