Иновации в действие

От 12 до 15 май 2021 г.  СУ „Пейо Кр. Яворов“ – Пловдив беше домакин на среща между три училища – Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, обл. Разград,  с. Самуил и Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра.

Пред учениците и колегите бяха представени иновациите, по които работи нашето училище в периода 2020-2024 г.

С интерес учениците от Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра се включиха в открития урок по Информационни технологии – Инструменти за мислене на г-жа Цвета Цанкова.  Бяха разгледани различни казуси, като се използваха инструменти за мислене на Едуард де Боно: Инструмент 1: „Плюс, минус, интересно“; Инструмент 2: „Отчитане на всички фактори“; Инструмент 3: „Важност и приоритети“.

Гостите имаха и уникалната възможност да участват пряко в иновацията на начален етап „Гост за един ден“. Те присъстваха на урок за безопасност  на движението на площадката на двора, където водещ на занятието беше родител – полицай. Знаците от регулировчик, светлинната сигнализация и пътните знаци, бяха представени професионално и интересно. Кулминацията на този иновативен урок беше когато учениците от 2 клас практически показаха своите знания на площадката за безопасност на движението, като влязоха в роля на пешеходци и велосипедисти. Силната емоция  на малчуганите беше предизвикана и от възможността да разгледат отвътре полицейски автомобил, както и да чуят сирените му.

Г-жа Мария Камбурова заедно с учениците от 7 а клас представиха своя конкурсен проект с учениците от 7а клас „България в картини“, както и иновацията „Книгите като мост между две поколения Яворовци!“ – истински празник на словото и приемствеността между учениците от първи и пети клас на СУ ”Пейо Кр. Яворов”. С ентусиазъм и творческо вдъхновение малките Яворовци от 5а и 5б клас създадоха свои авторски приказки,  красиво оформени като истински илюстрирани книжки. Те подариха произведенията си те подариха на първокласниците, които днес учат под грижите и вниманието  на учителите, въвели и тях самите в прекрасния свят на познанието – г-жа Елена Атанасова и г-жа Нели Гайдарова.

По щастливо стечение на обстоятелствата, нашите гости успяха да присъстват и на официалното изпращане на випуск 2021, връчването на наградите на Педагогическия съвет на зрелостниците, както и на Яворовата награда.

Силно впечатление на учениците и преподавателите от Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра направиха иновативните кабинети по химия и биология, както и уникалната за страната зимна градина и жив кът – БЪДЕЩЕ – център за обучение и образователни услуги по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и екология, проект по  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“; модул „Подобряване на условията за експерименталната работа по природни науки“; Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“.

Учениците от Силистра взеха активно участие и в представената иновация на профилираните паралелки по биология и химия. Младите биолози от ПМГ “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра, участваха в модулни лабораторни упражнения по химия и биология съвместно със своите връстници. 

В лабораторията по биология се проведе упражнение върху „Растителни пигменти и хартиена хроматография“ . Учениците от профилираната паралелка „Природни науки“, съвместно със своите съученици от Силистра, работейки по групи, успяха нагледно да се запознаят с метода на хартиената хроматография и растителните пигменти, под ръководството на своя преподавател д-р Танчо Агушев. Учениците сами получиха екстракти от различни растения и направиха собствен хроватографски анализ. Един от екипите имаше задача да проучи различни техники за оцветяване на тъкани с растителни пигменти от българите в миналото и да приложи резултатите от проучването си на практика.

В лабораторията по химия се проведе занятие „Изследване свойствата на сапуни, синтетични миещи вещества (СМВ) и природни мазнини. 

Нашите ученици, съвместно с гостите, работиха в екип и чрез метода „Учене чрез правене“ изследваха рН на разтвори; отнасяне на сапуни и СМВ в кисели и твърди води; изследваха чистотата на природни мазнини (различни видове олио) и получиха работа за вкъщи и рецепта, от преподавателя г-н Петър Петров, за направа на домашен глицеринов сапун от преподавателя г-н Петър Петров.

В презентации и последвали дискусии преподавателите споделиха опит и очертаха перспективи за бъдещо сътрудничество. Високата оценка и благодарността на нашите гости са поредната илюстрация, че пътят, по който вървим, е правилен и изгражда нашия общ дом на бъдещето, където училището е територия на откривателството, на  радостта от ученето, на подкрепата и приятелството в името на общата цел – да сме по-можещи, по-  знаещи и конкурентноспособни граждани на Европа!

От 31 май до 03 юни, наши ученици и преподаватели ще посетят Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”,  гр. Силистра. Основнта цел е популяризиране и мултиплициране на добри иновации и практики.