Дарение на „История Славянобългарска”

В чест на празника на българската просвета и култура 24 май Клуб Сороптимист Интернешънъл Старинен Пловдив дариха на училището първото издание на Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска“ (Чирпан, 1831). През 2012 година се навършиха 250 години от издаването на  Историята. В тази връзка основната цел на Сороптимист Интернешънъл е разпространяването на първото фототипно издание, което приобщава към нематериалното културно наследство на българския народ и го представя като неделима част от духовните достижения на човечеството. От днес колективът на училището ни има отговорността да почита и съхранява делото на Паисий, а учениците имат възможността да се запознаят и докоснат до великото дело на българския ни народен будител.

Нека не забравяме словата на Паисий Хилендарски, които гласят следното: „Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте и тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!“

Щастливи и благодарни сме, че станахме част от инициативата, чиято основна цел е постигане на приемственост на Високото, Трайното и Свещеното!