Поздравителен адрес

д-р Танчо Агушев, учител по БЗО и ХООС в СУ „Пейо Кр. Яворов“, гр. Пловдив, получи ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от  РУО – Пловдив, за доказан висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Пловдив.