Отлични оценки от НВО по БЕЛ и математика за 4 клас

Високи резултати от националното външно оценяване за 4 клас бяха отчетени за учениците от СУ “П. Кр. Яворов”. Средните оценки от общо 100 явили се ученици са Отличен 5.59 и Мн. добър 4.82, съответно по предмети български език и литература и математика, а средната оценка за училището общо за двата изпита е Мн. добър 5.21. Ръководството на училището поздравява учениците и техните учители, като им пожелава да запазят и надградят тези успехи и занапред!