Награда от РУО

Регионалното управление на образованието – Пловдив, удостои със своята годишна награда в категория за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на образованието – нашият колега Станислав Петев – старши учител по изобразително изкуство в СУ “Пейо Кр. Яворов“.

За доказан висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Пловдив.