Морско приключение

Приключи морското приключение по проект “Отново заедно”! Проектът доказва изключително навременната си поява, а целта да компенсира негативния ефект от социално-психологическата изолация на децата по време на дистанционното обучение оптимално се изпълва със съдържание. Добре планиранато ученическо пътуване се превръща в чудо, което укрепва физическото и емоционалното здраве на децата. Такъв вид начинания обогатяват както физическата кондиция на учениците, но и разширяват мирогледа им с нови и дълбоки впечатления, свързани пряко с учебния материал.