С обновени кабинети по ИТ и литература на 15. септември

Представяме ви изцяло променения кабинет по информационни технологии, съобразен с изискванията на иновативното обучение и осигуряващ качествен достъп до електронни ресурси, както и  по-висока ефективност на образователния процес. Кабинетът предлага  съвременни интериорни решения и модерно оборудване. Той разполага с 13 обособени работни станции, дъска с интерактивен дисплей,  съвременна мултимедия. Създадената учебна среда дава възможност на учителя да използва модерни, интерактивни методи на обучение и ефективно да ръководи учебния процес, което прави работата по-интересна и ползотворна.

С изцяло обновена визия е и кабинетът по български език и литература, където са поставени тематични маси с изображенията на видни български творци, както и цитати от известни техни произведения. Обстановката впечатлява и респектира, като внушава усещане за  училището като за истински храм на знанието, където учениците,  индиректно общувайки с Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Елисавета Багряна и Блага Димитрова, черпят от тях сила, обич и мъдрост. Така освен че има естетическата стойност, оборудването се превръща и в мост между вековете, по който децата минават, за да се потопят в атмосферата на отминалите столетия и да получат информация по един достъпен и нагледен начин. 

Направеното в двата кабинета е част от един мащабен процес на осъвременяване и адаптиране на СУ “П. Яворов” към европейските образователни приоритети и предизвикателствата на 21. век!