Новооткрит логопедичен кабинет

Щастливи сме да съобщим, че на 15 септември 2021 г. в СУ “Пейо Яворов” – Пловдив беше открит

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ!

Кабинетът е финансиран по Проект – BG05M2OP001-308-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование“!

Новооткритият логопедичен кабинет отговаря на съвременните изисквания за осигуряване на равен достъп до качествено образование и предоставя на всички наши ученици възможност за специализирани консултации за развитие на говорни, езикови и комуникативни умения.

Предлагаме съвременен и индивидуален терапевтичен подход, съобразен с потребностите на всяко дете с цел превенция или при констатирани проблеми. В кабинета е създадена естетически издържана, защитена, предразполагаща и стимулираща среда, в която децата да придобиват така нужните умения да се изразяват и общуват.

Оборудването в кабинета дава възможност за широка и прецизна ранна диагностика на комуникативни нарушения и за високопрофесионална консултативна и терапевтична дейност.

Ултразвуков портативен апарат за стимулиране на лицевата мускулатура KUP-200

Професионален вибрационен орален масажор за логопедична и сензо-моторна стимулация Z-VIBE

Логопедични спонди за орално-моторна терапия

Широк спектър логопедични карти и езикови работилници

Пясъчна табла за стимулиране на концентрацията, креативността, координацията “око-ръка”,  основните умения за определяне на посоките ляво/дясно и много други логопедични материали.

За нас  от първостепенна важност са ранната интервенция и партньорството с родителите!

“В съвременните условия все по-често се наблюдават случаи, при които учениците срещат затруднения в комуникационния процес и имат бариера в изказа при общуване. Новооткритият логопедичен кабинет в СУ “П. К. Яворов” предоставя възможност за подкрепа и превенция при такива ситуации  и е на разположение за учениците ни. Компетентни специалисти ще спомагат подобни дефицити да бъдат своевременно диагностицирани и преодолявани.” 

Сподели директорът на училището Пламен Стоилов 

ОЧАКВАМЕ ВИ! ЗАПОВЯДАЙТЕ!