Открит урок за правата на човека

 Ученици от 11 А и Б класове участваха в открит урок на тема „Да знаем своите права”. Лектори на събитието бяха “Сдружение Правата на жените“, които работят по проект “Да знаем своите права”, финансиран от Община Пловдив по програма “Пловдив за младите”. “Все по-актуална е темата за правата на гражданите в локален и глобален мащаб, но аз бих акцентирал и на задълженията, които имаме и би трябвало да са неразделни от нас в качеството ни на “граждани”. Поради тези причини е добре периодично да ни се напомня и на теория какво се очаква от нас, като хора, притежаващи подобен статус” сподели  директорът на училището Пламен Стоилов. Лектор на събитието бе Таня Иванова – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) при Община Пловдив, която успя актуално, достъпно и разбираемо за учениците да предаде необходимата информация. Двата класа излъчиха свои представители, които създадоха работни карти с по пет от най-значимите за тях права. Накрая на урока всеки един ученик получи систематизирано издание на Всеобщата декларация на правата на човека, осигурени от ръководителя на проекта Весела Балева.