“Кампаниите, свързващи миналото с бъдещето”

Стартира  проект “Кампаниите, свързващи миналото с бъдещето” на СУ “Пейо Яворов”, с работна среща във Фоджа, Италия по програма “Еразъм+

От 04 до 08 октомври 2021 се проведе първата работна среща по проект № 2020-1-IT02-KA229-079518, в град Фоджа, област Пулия, Италия.

В срещата участваха партньори от Италия, България, Румъния и Унгария.

Домакините от Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” във Фоджа бяха създали перфектна организация и професионални условия за провеждане на първата работна среща.

Представители от СУ “Пейо Яворов” бяха заместник-директорът по учебната част Виолета Ванцова, координаторът по проекта д-р Танчо Агушев и Красимира Попова.

Италианските партньори презентираха приоритетите, целите и задачите на своето училище, дейностите и методиката на работа. Показаха специализирани езикови и компютърни кабинети, както и лабораториите по Химия и Биотехнологии.

По време на работната среща бяха обсъдени всички дeйности по проекта и планирани краткосрочните задачи на локално ниво. Определена беше следващата мобилност, която ще се проведе през месец май 2022 г. в Румъния съвместно с ученици от всички държави, участващи в проекта.

Проектът беше стартиран и в платформата eTwinning, общност на училища в Европа.  ЕTwinning е училищно сътрудничество в Европа чрез използване на информационни и комуникационни технологии – ИКТ, като предлага подкрепа, инструменти и услуги за училищата. ЕTwinning е основният комуникационен канал, който събира всички аспекти, методи, стъпки, дейности и крайни продукти на проекта по достъпен и удобен начин за всички участници и тъй като мобилностите са органично интегрирани части от целия план за дейност, всички лични обучения и срещи работят като „смесени мобилности“, разширявайки ползите и въздействието на целия проект.

Целта на работната среща беше да се формира международният екип по проекта, да се запознаят участниците и координаторите. Участниците в срещата  подобриха своите комуникативни умения, екипен дух, иновативност и предприемачество.

При откриването на работната среща участва и друго училище, с което нашите координатори работят съвместно. Българският екип представи нашето училище на форум, на който присъстваха двете италиански училища и екипите на Унгария и Румъния.

Участниците в проекта изследват, проучват и представят български исторически личности, чиито идеи са актуални и в наши дни. Учениците ще направят мост между миналото  и бъдещето чрез послания, които отекват през вековете и ще кънтят в бъдещето..

Проектът осигурява възможност за един академичен междукултурен диалог сред младите хора от различни държави, очертаващи своето общо европейско бъдеще.

Целите на проекта са определени в съответствие с целите на SMART и са тясно свързани с целите на “Еразъм +” . Най-подходящите тактически цели, заложени в образователния процес:

 – Да се научим да оценяваме, че това, което е само едно щракване за нас, е станало възможно чрез вековни  и хилядолетни  борби, изследвания, войни, открития; ние сме израснали и формирани чрез резултатите от миналото.

– Разбирането, че учебната програма не е мъртъв набор от информация, тя крие ценни съкровища. Напредък в обучението чрез комбиниране на учебни програми с методи, свързани с практическа реалност. Да усетим  тръпката от проучването и откритието.

– Разбиране, че между миналото и настоящето има здрава връзка, нашето ежедневие е свързано с тях, а общите човешки проблеми и ценности са едни и същи по всяко време.

– Сравняване на възможностите за решаване на проблеми от миналото с настоящето и осъзнаване колко щастливи сме както с нашата социална система, така и с нашите средства.

Осъзнавайки, че мирът, демокрацията, глобализираният свят и свободният поток на информация не са даденост, за тях  трябва да се борим, да се възпитават и ценят, и ние носим отговорността да ги поддържаме.

– Представяне, обяснение и анализ на най-широкия арсенал от възможни методи, тактики и стратегии на кампанията, както на теоретични, така и на практически нива.