Новият екологичен проект в СУ “Пейо Яворов” е вече факт

На 26 февруари 2021 г. беше спечелен проект “Зона за екология и спорт”, финансиран от Национална кампания “За чиста околна среда” по обявен конкурс от МОСВ и ПУДООС на тема: “Обичам природата – и аз участвам”.

Сивият цвят и бетонът са често срещана гледка в заобикалящата ни среда. Липсата на зелени площи и уреди за спорт на открито принудиха нашите ученици да обърнат гръб на училищния двор, да не ги е грижа за природата около нас, а спортната им култура да се изразява в часове седене пред компютъра или мобилните устройства. Изминалата година ни доказа на практика колко сме крехки и уязвими. Природата и спортът изграждат нашето душевно и физическо здраве. Идеята на този проект е да създадем привлекателна зелена спортна зона, съчетаваща здравето и екологията в представите на нашите ученици още от първите им години в училище. Това ни мотивира да участваме и реализираме този проект.

Осигуряването на здравословна училищна среда е основен приоритет на СУ “П. Кр. Яворов”. Реализирането на проекта започна с промяна в състоянието на училищния двор и прилежащите към него площи, към прякото му свързване с учебния и възпитателен процес, с екологичното и здравно образование, с опазването на околната среда и биоразнообразието.

Вече е факт зелената спортна зона с комбиниран уред за стрийт фитнес в двора на училището. Уредът садържа: 

  • лост за набиране – 5 бр.;
  • успоредка;
  • шведска стена;
  • маймунска стълба с долни релси;
  • халки;
  • 45-градусова стълба;
  • стойка за лицеви опори и пейка за коремни преси;
  • базови уреди за всяка стрийт фитнес площадка, позволяващи пълноценна тренировка и разтягания.

Новите придобивки прекрасно кореспондират със създадената в училищния двор зимна градина и зоокът. В скоро време към така изградения пейзаж ще се появят и още две градинки.

Нека спортуваме и оценим колко важно за психическото ни здраве е общуването с природата!