Програма “Роботика за България”

Направихме още една решителна стъпка в посока на утвърждаване на СУ “П. Кр. Яворов”  като съвременно иновативно училище, в което наука, технологии и креативност се обединяват, за да формират облика на новото поколение.

С радост съобщаваме, че нашето училище стана участник в осмото издание на програмата „Роботика за България“, реализирана от фондация  “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).

Ръководители на проекта от наша страна са преподавателите Лина Матева и Стелиана Чиликова.

Програмата се придържа към концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се подготвят и организират училищни отбори по роботика  чрез онлайн обучение на ментори, предоставяне на оборудване на участващите училища, възможност за работа в мрежа и представяне на наученото чрез организиране на национално състезание. 

Отборите по роботика са съставени от ученици от пети до десети клас включително. Учениците работят по изпълнението на мисии със създадените от тях роботи и участват в презентация по научноизследователски проекти. Темите на проектите са със социална и екологична насоченост.

 Глобалната идея е в процеса на екипната работа участниците да развиват своите творчески умения, да задълбочават познанията си в областта на технологиите и науката, да добиват умения за съвместна дейност. Приоритетна насоченост на програмата е изследователската работа и креативност.

Желаем успех и високи творчески постижения на участниците. Надграждайте света и себе си, докато се забавлявате!