Пoетически календар за 2022 година

Духът на наближаващите празници намери отражение в проектната дейност на учениците от 11а клас /хуманитарен профил/. В часовете по Български език, модул Творческо писане младите поети с ръководител г-жа Р. Георгиева работиха по групов проект – “Поетически календар за 2022 година”. На всеки месец от настъпващата година те посветиха лично създадена поетическа творба, която отразява духа и посланието на сезона. Ръчно сътвориха красиви къщички – обиталище на техните стихове – и така доказаха, че творчеството може да бъде и колективна дейност. Но преди всичко изпълнението на проекта донесе много радост, ведрина и вдъхновение  на учениците и им помогна да се отърсят от напрежението покрай класните работи, доказвайки, че можем да се забавляваме, докато учим и творим.