Модели на двумембранни органели

Моделирането е основна част от обучението по Биология и здравно образование в часовете с профил “Природни науки”.

През месец март 2022 г.  учениците от 9а клас  под ръководството на своя преподавател  д-р Танчо Агушев изработиха модели на двумембранни органели, показвайки задълбочени знания по цитология, съчетани с много артистизъм, креативност и оригиналност.

Моделите бяха индивидуално презентирани от деветокласниците и оценени от съучениците им.

Представяме една малка част от тях и казваме  голямо “БРАВО” на младите биолози.