Пресътворяваме  Гергьовден

Ученици от 5 и 6 клас от СУ “Пейо Кр.Яворов” претвориха в рисунки Свети Георги.

 “Хубав ден Великден, дваж по- хубав – Гергьовден!” Сигурно е прав народният певец.

Гергьовден със своята зеленина и цветя е един от най-хубавите и богати на обредност празници. Именно Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва,че светът е поделен между светците. На Св. Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват.

Задачата беше поставена,  за да се повиши интересът на учениците към българския фолклор и христиански ценности,  да се акцентира върху  осъзнаването на всеки млад човек като носител на българската православна традициия и нейната символика в битието и в творчеството.