11 май – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий 

Днес, 11 май, ние почитаме светите равноапостоли Кирил и Методий – онези воини на духа, благодарение на които българският народ е формирал през вековете идентичност, самочувствие, воля за себеотстояване; онези гении, за които великият Ботев пише: „Записали знаменитото събитие на нашата бурна история, именно ТЕ са представителите пред Бога на целия славянски, братски, равноправен и свободен съюз”.

Прескъпи са техните образи! Дивно е  делото им! Свещена – паметта им!

Защото писаното слово, с което Кирил и Методий ни даряват, е мостът, по който тръгваме, за да се отърсим от мрака на езичеството и да познаем териториите на най- светлата любов: тази към знанието, към усещането за принадлежност и заедност! Всеки буквен знак е частица от пъзела на съзиданието, орисана да носи и памет, и ново начало. А ние, децата на тази земя, поемаме жадни и копнеещи съдържащата се в него Божия благодат, за да изпишем със сърце думите „мама”, „обич”, „приятелство”, „състрадание”, „живот”.

Противоречив и труден е пътят на народа ни през вековете. Много са лъжепророците, обещавали и обещаващи ни спасение отвъд сияйната вселена на Словото, там, където умът е ненужен, паметта е бреме, а любовта – препятствие. Неизменна през вековете обаче е пътеката на Кирило-Методиевото слово, която ние, често лутащи се, все пак намираме и срещаме като откровение: тя идва при нас през размислите на храбрите черноризци, през гнева на Паисий, през онова родено като стенание „Народе???” на Левски, през възторга  на Вазов и шепота на Яворов, през всяка страница от голямата книга на общото ни българско битие.

Прозрелите тази истина наши предци още през Възраждането  утвърждават Деня на славянските равноапостоли и просветители Кирил и Методий  като неизменна част от  обредно – празничния български календар.

Нека  и днес се поклоним пред създателите и разпространителите на първата славянска азбука – глаголицата; заедно с Църквата да отдадем почит на святото им дело и съхраним живо у себе си вечното безпокойство на духа, който търси, съзидава и лети!

 Честит празник!