Викторина

На 12.05.22 г. в Актова зала на СУ “Пейо Кр. Яворов” се проведе ежегодната викторина, която е включена в традиционните дни на природните науки в училището. Организатори на събитието бяха учителите  по химия и физика – Галя Кантарджиева и по биология – Даниела Ковачева. Във викторината взеха участие четири отбора на ученици от седми клас. Те отговаряха на въпроси в областите на науките биология, химия и физика. Викторината се проведе в четири кръга с нарастваща сложност на въпросите.

Учениците от 7 а клас се представиха най-добре и заеха първото място. Достойни техни съперници бяха и учениците от останалите седми класове. Журито беше в състав: Виолета Ванцова – заместник директор и учител по физика и Петър Петров – учител по химия и биология. Г-н Пламен Стоилов  награди победителите с предметни награди – книги и химикали с логото на училището.