Нова мобилност по Програма Еразъм+

В периода 3.10.22 – 7.10.22 г. преподаватели от СУ „П. Яворов“ взеха участие в международна работна среща в Будапеща, Унгария по проект „КАМПАНИИТЕ, СВЪРЗВАЩИ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО“ по Програма Еразъм+. В мобилността взеха участие учители от 4 държави – България, Румъния, Унгария и Италия. Домакин беше гимназия „Бекеши“ в Унгария. Даде се старт на работата по самия проект – представителите на всяка образователна
институция получиха разяснение кога ще могат да представят своето училище и пред кого. Домакините бяха организирали работа по групи съвместно с ученици от гимназията. Учителите от СУ „П. К. Яворов“ имаха възможността да се присъединят към един клас, в който
беше представена презентация за нашето училище – неговата история, патрон, постижения,
бъдещи цели, колектив. На английски език се проведе презентация за България и нашия прекрасен град Пловдив. Учениците показаха заинтересованост и след представянето задаваха въпроси, което прерасна в интересна дискусия, продължила дълго след изтичане на времето, заложено в програмата на работната среща. По време на срещата бяха анализирани резултатите от проекта до този момент, планираха се дейностите за следващата година и се фиксираха датите, на които ще се проведе последната мобилност по проекта с ученици в СУ „П. К. Яворов“, България през месец май 2023 г. Училището домакин беше организирало богата културна програма за своите колеги. С осигурен транспорт и екскурзовод успяхме да посетим „Площада на героите“, къпалнята „Сечени“, църквата „Свети Матияш“, „Рибарския бастион“, замъка „Буда“, операта и други. Видяхме езерото Балатон, което е най-голямото в централна Европа. Посетихма и красивите градчета по брега на Балатон – Балатонфюред и Тихани ( известно със своите лавандулови полета). А в градчето Годоло групата посети замъка, в който е живяла Елизабет Вителсбах, по- известен като „замъка на Сиси“.
Осъществи се обмяна на опит и усвояване на полезни практики. Мобилността беше изключително ползотворна, а крайните резултати – удовлетворяващи.

Проект„Connect Past and Future“, Будапеща, Унгария