Доброто е във всеки от нас

Отбелязахме Деня на доброто с провеждане на конкурс на тема “Доброто е във всеки от нас“. Конкурсът за ученическа рисунка и фотография е насочен към подрастващото поколение. Искахме да мотивираме учениците чрез творчеството си да  покажат доброто днес, положителните страни в характера на българския народ, добрите постъпки на отделни личности, красотата на българската природа, обичаи, традиции и култура.

Децата имат нужда от добри примери, от подкрепа, от вдъхновение, а конкурсът привлече вниманието им към изконните добродетели и национални ценности. Вдъхнови ги да мислят върху това какво значи да бъдеш добър и колко е важно да виждаме и откриваме доброто във всеки около нас.

Искахме да  провокираме учениците да покажат чрез рисунки и фотографии гледната си точка за ценностите в живота и ето резултатите, които получихме:


Резултати от конкурса за рисунка:

I-во място – Рая Мутафчиева 6 в

II-ро място – Райс Иванова 7 б 

III-то място – Дара Навущанова 5а

Резултати от конкурса за фотография:

I-во място – Виктория Янева 11 а

II-ро място – Димитър Танчев 11 б