Успех за Яворовци на националния конкурс „Стъпала на знанието”

За втора поредна година наши ученици  от пети, шести и седми клас се включиха в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието”, където достойно представиха Яворовата общност. Особено ярко се откроиха седмокласниците, чиито резултати се конкурират с най-добрите в страната.  С гордост съобщаваме имената на онези от тях, които постигнаха максимален брой точки и успешно се класираха за следващия етап от надпреварата. Това са Кристина Делинова, Преслава Николова, Йоана Георгиева и Мила Илиева от 7. А клас, Даная Иванова и Надежда Стивасарева от 7.Б клас и Калина Пиронкова от 7. Д клас. Благодарим на учениците и на техните преподаватели- г-жа М. Камбурова и г-жа Елка Ликова, като им пожелаваме нови успехи в усилието целенасочено и мотивирано да утвърждават авторитета на нашето училище като престижна образователна институция със сериозна подготовка в областта на езикознанието и литературата.