Международен ден на ръкописното писмо

По случай Международния ден на ръкописа бе проведен конкурс за най-красиво изписана Яворова строфа. Всички участници представиха завидни таланти по краснопис и креативност при представяне на ръкописите си, а най-добрите сред начален, прогимназиален и гимназиален етап получиха грамоти. Благодарим на всички взели участие в конкурса! Желанията и инициативите на възпитаниците ни са налице. В тази връзка много скоро ще им бъде предоставена допълнителна задача за надпревара, включваща правопис и пунктуация. С това искаме да предизвикаме и по-големите ученици и да им дадем поле за изява. С подобни конкурси и извънкласни дейности, училището ни е доказателство, че се продължава традицията и стремежът за обогатяване учебния процес и опознаването  тънкостите на българския език и култура.