Среща с ОП “Младежки център  Пловдив”  

Ученическият ни съвет продължава своето развитие и функционалност, като се включи във вдъхновяващо събитие. Това  е срещата ни с ОП „Младежки център Пловдив“ и включване в техните обучителни програми. 

Обучителната програма показа своята ефективност с изграждане на умения за работа в екип, активира творческото мислене, разкрива ползата от активното участие в училищния живот, както и свободното изразяване на гражданска позиция. 

Срещата се проведе в сградата на училището, като  членове от ученическия ни съвет получиха удостоверение за участие в образователната програма.