Обмен на ученически съвети

При нас, вярваме, че младите хора са ключови за промяната и развитието на училищната общност. Именно поради това, ние насърчаваме учениците да станат част от промяната, която искат да видят в училище. С цел да подкрепим това взаимодействие, наши възпитаници се включиха в обмен на ученически съвети, реализиран от Младежки център Пловдив.

Чрез този обмен, учениците имаха възможност да разширят своите умения за комуникация и работа в екип, което ги подготви за постигане на успехи както в училище, така и в бъдещите им роли като лидери и глобални граждани.

Партньорството с други училища не само обогати нашите ученици, но също така укрепи връзката ни с образователни институции. В тази насока, благодарим на всички партньори и участници в програмата за тяхната ангажираност и подкрепа.