Поредна спортна победа

Отборът по Dodgeball (Народна топка) при СУ “Пейо Кр. Яворов” във възрастова група 5 – 7 клас в състав: 

Анастасия Караджова, Александър Байрев, Полина Иванова, Димитър Дачев, Михаил Анастасов, Борислава Каназирска, Борислав Сарафов, Димитър Гънчевски, Валери Папазов и Алберто Гаджев под ръководството на преподавателя по физическо възпитание и спорт г-н Иван Пейчев спечелиха купата и златните медали на междуучилищен турнир по Dodgeball (Народна топка), който се проведе на 27.09. 2023г.  в двора на училище НУ “Христо Ботев”. Участие в турнира взеха СУ “Никола Вапцаров”, ОУ “Димитър Димов”, ОУ “Панайот Волов”, СУ “Пейо Кр. Яворов”, СУ “Христо Г. Данов” и ОБУ “Йордан Йовков”. Мероприятието се организира от МКБППМН към район “Северен” със съдействието на клуб “Космос”,член на федерация “Народна топка България”, и е с цел превенция на противообществени прояви, стимулиране и насочване на енергията на подрастващите към спорта и екипната работа.