Олимпиада “Активни днес”

Студенти и ученици от цяла България се обединиха с една благородна цел – да насърчат физическата активност, отборната игра и да дадат пример за силата на доброволчеството. На 26 и 27 януари се проведе олимпиада “Активни днес”, която насърчи представителите на Ученическия съвет да се включат, събирайки средства за подпомагане на едно неподвижно дете. Отбор “Яворовци” прояви високи атлетически способности, които доведоха до спечелването на бронзовото място.