Открит урок по Изобразително изкуство

 В СУ “Пейо Крачолов Яворов” г-жа Изабел Попова проведе вълнуващ открит урок по изобразително изкуство с учениците от 7а клас. Събитието бе посветено на създаването на сценографски проект за театрална постановка и представляваше иновативен подход за развиване на творческите и аналитични способности на учениците.

Темата на урока  “Създаване на сценографски проект за театрална постановка ” беше с ясно изразени образователни, възпитателни и развиващи цели. Учениците имаха възможността да разберат връзката между различни видове изкуство, да обогатят своята култура и да надградят знанията си за сценографията и театралните изкуства.

След въвеждащата част учениците бяха предизвикани с въпроси, насочени към тяхното разбиране за синтетичните изкуства и ролята на сценографията. След това те бяха разделени на групи, където всяка група поемаше отговорност за различен аспект на сценографския проект – декори, художествени костюми, грим и перуки, декорации, и други.

Всеки ученик демонстрира своите качества и таланти в различни области, което допринесе за тяхното кариерно ориентиране.

Урокът беше представен чрез беседа, разказ, демонстрации и обсъждания. За визуализация и подкрепа се използваха мултимедийни средства, репродукции на сценографски проекти, албуми и електронни ресурси от “Дигитална раница”.

Г-жа Попова като преподавател по изобразително изкуство разработи визуални 3D проекти, които не само мотивираха учениците, но и ги въвлякоха във вълнуващите дълбочини на създаването на сценографски проект. Тези иновативни методи на преподаване превърнаха обикновения урок в събитие, пълно с креативност и ентусиазъм.

Двама ученици, Йордан Илиев и Мартин Камбуров, решиха да заснемат целия процес на създаване на сценографския проект на класа. Мартин активно заснемаше часовете, фиксирайки всеки творчески момент, докато Йордан твореше със страст и вдъхновение самия  дизайн и обработване на снимките. Техните усилия създадоха вълнуваща и подробна презентация, която беше представена пред класа.

По време на открития урок, Деница Пейчева съчета креативност и инициатива. Тя представи пред класа презентацията, създадена от Йордан и Мартин, и разказа за вълнуващия сценографски проект на класа. 

Всички ученици споделиха, че такъв тип уроци не само са иновативни, но и много интересни и обогатяващи.

Този открит урок стимулира творческото мислене на учениците и  даде възможност за обединение и вдъхновение в рамките на класната стая. Впечатляващите усилия на учениците и техните представители вече заредиха атмосферата в СУ “Пейо Крачолов Яворов” с нови идеи и възможности за творчество в бъдеще.